Finálové kolo Házej jako Bára

Baseballový a softbalový oddíl SK HIT Opava uspořádal za podpory města Opavy, České baseballové asociace a České unie sportu soutěž v hodu do dálky pro žáky základních škol okresu Opava – Házej jako Bára 2024. Jednalo se již o osmý ročník a zapojilo se do něj 1966 dětí ze 14 základních škol. 4 školy se 7/6 zúčastnily finálového kola v baseballovém areálu Hliník. Sehrály proti sobě zápasy dětské verze baseballu, vyzkoušeli si chytání a odpalování míčků z nadhazovacího stroje a změřili si rychlost svých hodů radarem. Soutěž v rychlosti hodu vyhrála ZŠ Kylešovice, jejíž žáci dosáhli průměrné rychlosti 60 km/h.

Pořadí škol:

  1. ZŠ Kylešovice 60 km/h
  2. ZŠ Englišova 55 km/h
  3. ZŠ T.G. Masaryka a ZŠ Malé Hoštice obě 50 km/h

Akce se velmi vydařila, děti to bavilo a doufáme, že přiláká další děti do našeho oddílu. Pro zájemce sdělujeme, že informace o spolku SK HIT Opava jsou k dispozici na www.hitopava.cz.  Přijďte si nezávazně vyzkoušet sport pro všechny děti ročníku narození 2008 a mladší, které mají chuť se bavit pohybem. Rodiče jsou rovněž vítáni, aktivně je zapojujeme do tréninku.

You may also like...