Strategie v útoku a běhu po metách

Určeno pro hráče baseballu a softballu herní úrovně T-ball a Coachpitch

Autor: Alexandra Mateřanková, SK HIT Opava – únor 2020
Odborný konzultant: Zdeněk Mateřanka, SK HIT Opava

1.     STRATEGIE BĚŽCE

 1. VYBÍHÁM VČAS! Z mety vybíhám, KDYŽ JE MÍČ NAD DOMÁCÍ METOU (HP)  = přestanu se jí dotýkat.
 2. VYBÍHÁM PŘI KAŽDÉM ODPALU! A event. se vracím zpět na metu, když to situace vyžaduje.
 3. Když jsem na metě, sleduji pálkaře. Dívám se, KAM LETÍ ODPAL.
 4. BĚŽÍM RYCHLE!
 5. DĚLÁM SLAJDY!
  1. Vždy, když můžu být nucený out.
  1. Vždy, když proti mě obrana na metě hraje.
  1. Vždy, když si nejsem jistý, zda proti mně obrana hraje a u mety stojí protihráč.
  1. Po provedení slajdu se co nejrychleji postavím a sleduji další rozehru, dotýkám se přitom pořád mety.
 6. Sleduji, KOLIK MÁME OUTŮ. Strategie běžce se mění podle toho, jestli je 0 outů,1 out nebo 2 outy.
 7. NUCENÝ/NENUCENÝ POSTUP
  1. Nucený postup – mety za mnou jsou plně obsazeny, po odpalu jsem nucen pokračovat na další metu – obraně stačí šlápnout s míčem metu přede mnou, abych byl out ( šlapací out ).
  1. Nenucený postup – aspoň jedna meta je za mnou neobsazena, po odpalu můžu, ale nejsem nucen pokračovat na další metu. Obrana mě může outovat dotykem míče či dotykem rukavice, v níž je míč, když se nedotýkám mety ( tečovací out ).
 8. U 1. a 3. mety stojí můj kouč/koučka ( pomocníci hlavního kouče ) a ten mi ukazuje a volá, jestli mám běžet. MUSÍM SE NA NĚJ DÍVAT A POSLOUCHAT HO!
 9. KDYŽ VYBÍHÁM Z 1.METY, UŽ SE DÍVÁM NA KOUČE, KTERÝ STOJÍ U 3.METY.
  1. Signály kouče
   1. Ruce nahoře – zastav na metě, na kterou dobíháš, jsi v bezpečí.
   1. Ruce k zemi – skluz na metu, na kterou dobíháš, jsi v ohrožení tečováním.
   1. Točení rukou – pokračuj na další metu.
   1. Jedna ruka natažená vzhůru a druha upažená – proběhni metou a sleduj hru, nejsi v ohrožení, čekej na chybu.
 10. Nikdy nesmím předběhnout běžce, který běží po metách přede mnou.
 11. Nesmím se nechat trefit odpáleným míčem ( out ).

2.     STRATEGIE PROTIVNÍKOVY OBRANY

 1. Obrana se snaží zastavit běžce, který je nejblíž k domácí metě.
 2. Nucený postup = šlapací out
 3. Nenucený postup = tečovací out
 4. Chycený odpal do vzduchu = out

POSTY A JEJICH OZNAČENÍ, POUŽÍVANÉ VÝRAZY

1 = nadhoz (P – pitcher)
2 = kečr (C – catcher)
3 =  první metař
4 = dvojka
5 = třetí metař
6 = spojka
7 = zadní polař
8 = zadní polař
9 = zadní polař
IF = vnitřní pole (infield – pozice 1,2,3,4,5,6)
OF = vnější pole (outfield – pozice 7,8,9)
1B = first base – 1. meta
2B = second base – 2. meta
3B = third base – 3. meta
HP = home plate – domácí meta
Běžec na 1B = jde o běžce, který vybíhá z 1. mety
Běžec na 2B = jde o běžce, který vybíhá z 2. mety
Běžec na 3B = jde o běžce, který vybíhá z 3. mety


3.     PÁLKAŘ

Odpálím a po odpalu vybíhám sprintem, po 4 krocích se podívám, kam jsem odpálil? IF, OF?


a)    Odpal do IF

Běžím sprintem na 1. metu (1B – first base), PROBÍHÁM JI MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTÍ, odbočuji mírně doprava, k plotu. Jsem „safe“ a stává se ze mě běžec na 1B.


b)    Odpal do OF

Po odpalu běžím sprintem, nabíhám obloukem na 1B, šlápnu ji a usiluji o 2. metu (2B).  Když vidím, že ke 2. metě směřuje přihrávka ze zadního pole, vracím se zpět na 1. metu.4.     BĚŽEC NA 1. METĚ

Chci se dostat na 2. metu, a nejlépe až na  3. metu.
Mám nucený postup, sleduji pálkaře – kam jde odpal?
Vybíhám včas! Když je míč nad domácí metou (HP).


c)     Běžec na 1B, odpal do IF  – po zemi  – 0 nebo 1 nebo 2 outy

Mám nucený postup!

Sprintuji na 2B, kde se mě budou snažit obránci vyautovat, čili dělám SLAJD!


d)    Běžec na 1B, odpal do IF – do vzduchu – 0 nebo 1 out 

Po odpalu si popoběhnu mezi 1B a 2B tak daleko, abych se v případě chyceného odpalu stihl vrátit na 1B.

a) vnitřní pole chytne odpal do vzduchu – musím se vrátit na 1B. Pálkař je out.

b) vnitřní pole nechytne odpal do vzduchu – musím rychle pokračovat na 2B = slajd, popř. až na 3B = slajd. Pálkař je na 1B.


e)    Běžec na 1B, odpal do OF – po zemi – 0 nebo 1 out

Sprintuji  – probíhám 2. metu, a cílem je 3. meta!

Pozn: při odpalu na zadního polaře 9, se nesmím nechat trefit odpalem! (out)


f)      Běžec na 1B, odpal do OF – do vzduchu – 0 nebo 1 out

Po odpalu si popoběhnu mezi 1B a 2B tak daleko, abych se v případě chyceného odpalu stihl vrátit na 1B.

a) Zadní polař chytne luft – musím se vrátit na 1B. Pálkař je out.

b) Zadní polař nechytne luft – sprintuji na 3B, popř. HP.


g)    Běžec na 1B, odpal do IF  – po zemi i do vzduchu –  2 outy

Běžím na maximum, vybíhám již při průletu míče nad HP, cílem je 2B, event. 3B!
Slajdy!
V případě, že bude odpal chycený, je to třetí out a směna končí. Když naopak míč polaři spadne, mám šanci doběhnout až na HP a budou body. Běžím na plno! Není co ztratit!


h)    Běžec na 1B, odpal do OF – po zemi, do vzduchu – 2 outy

Běžím na maximum,  vybíhám již při průletu míče nad HP, cílem je 2B, event. 3B, HP!
Slajdy!
V případě, že bude odpal chycený, je to třetí out a směna končí. Když naopak míč polaři spadne, mám šanci doběhnout až na HP a budou body. Běžím na plno! Není co ztratit!


5.     BĚŽEC NA 2. METĚ + 1. META NENÍ OBSAZENÁ

Není nucený postup!
Sleduji pálkaře – kam jde odpal?


i)      Běžec na 2B, odpal IF na 4 (dvojka) – po zemi – 0 nebo 1 nebo 2 out

Běžím na maximum, vybíhám již při průletu míče nad HP, cílem je 3B, event.  HP!

Slajdy!


j)      Běžec na 2B, odpal IF na 6 (spojka), event. 5 (třetí metař) – 0 nebo 1 out

Vnitřní polaři 5,6 se mě budou chtít autovat TEČOVÁNÍM.  Ideálně se snažím na sebe polaře NALÁKAT = PROVOKUJI = kousek si vyběhnu, upoutám pozornost a vrátím se zpět na 2B,        a tím dám čas pálkaři, aby doběhl na 1B.

Poté, co spojka 6 odhodí na 1B ( chce autovat pálkaře ),  se vydám na 3B.k)    Běžec na 2B, odpal do OF – po zemi – 0 nebo 1 out

Vybíhám již při průletu míče nad HP, usiluji o 3B a domácí metu HP!

 Jestliže míč letí mezi 2 a 3. metu, nesmím se nechat trefit odpalem! 


l)      Běžec na 2B, odpal do OF – do vzduchu  – 0 nebo 1 out

Když je odpal do vzduchu, vrátím se na metu a vybíhám z mety až tehdy, když se polař dotkne míče, či jsem si jistý, že míč spadne na zem. Kdybych se nevrátil a polař luft chytil, musel bych se vrátit na 2B, a až pak vyběhnout. Tudíž bych 2x měnil směr a přišel bych o čas.

Když vyběhnu až po chycení odpalu v poli, na 3B se bez potíží dostanu.m) Běžec na 2B, odpal do IF na 1 (nadhoz), 4 (dvojka), 3 (první metař)
– 2 outy

Vybíhám již při průletu míče nad HP, usiluji o 3B a domácí metu (HP)! Slajdy!

Běžím na plno! Není co ztratit!


n)   Běžec na 2B, odpal do IF na 6 (spojka), event. 5 (třetí metař) –  2 outy

I když jsou 2 outy, neplatí pravidlo, že mám běžet hned, protože bych mohl vběhnout do tečovacího autu. Počkám, až vnitřní polař odhodí na první metu (chce autovat pálkaře), pak vybíhám na 3B, popř. HP.o)    Běžec na 2B, odpal do OF – po zemi i do vzduchu – 2 outy

Vybíhám již při průletu míče nad HP, usiluji o 3B a domácí metu (HP)!

Běžím na plno! Není co ztratit!6.     BĚŽEC NA 1. A 2. METĚ

Oba běžci mají NUCENÝ POSTUP!
Běžec z 1B se chce dostat na 2B, popř. na 3B
Bežec z 2B se chce dostat na 3B a domácí metu (HP)
Sleduji pálkaře – kam jde odpal?
Vybíhám včas! Když je míč nad domácí metou (HP).


p)    Běžec na 1B, 2B, odpal do IF, po zemi – 0 nebo 1 nebo 2 out

Běžím na maximum, vybíhám již při průletu míče nad HP, cílem je 3B, event.  HP!

Slajdy!


q)    Běžec na 1B, 2B, odpal do IF – do vzduchu – 0 nebo 1 out

Běžec z 1B i 2B si vyběhne až tak daleko mezi mety, aby se v případě chyceného odpalu do vzduchu stihl vrátit na metu, tj. 2-3 m od mety.

V případě chyceného odpalu do vzduchu se rychle vratí na metu. Když míč spadne na zem, tak sprintuje na další metu se slajdem.

Je to situace, kdy pálkař bude pravděpodobně out po chycení ze vzduchu, a chceme zachránit běžce na metách. Běžec vyběhnuvší z mety před chycením z luftu je povinen se na metu vrátit ( pravidlo ). Pokud by obrana přihodila míč na metu a šlápla tuto metu dříve, než se běžec vrátí, je běžec out. Zároveň ale může míč obraně spadnout, a pak jsou běžci vystaveni nuceném outu na následující metě. Proto ten krátký náběh.


r)     Běžec na 1B, 2B, odpal do IF – po zemi, do vzduchu – 2 outy

Běžím na maximum, vybíhám již při průletu míče nad HP, cílem je 3B, event.  HP!

Slajdy!    Není co ztratit!


s)     Běžec na 1B, 2B, odpal do OF – po zemi – 0 nebo 1 out

Běžím na maximum, vybíhám již při průletu míče nad HP, cílem je 3B, event.  HP!

Sleduji odpal, jde do zadního pole – nabíhám si obloukem na mety!


t)      Běžec na 1B, 2B, odpal do OF – do vzduchu – 0 nebo 1 out

Běžec na 1B si naběhne mezi 1B a 2B tak daleko, aby se při chycení míče stihl vrátit na 1B dřív, než je tam doručen míč.  Běžec na 2B se po odpalu vrátí na 2. metu a vybíhá z mety až tehdy, když se polař dotkne míče, nebo si je běžec na 2B jistý, že míč spadne na zem. Kdyby se nevrátil a polař luft chytil, musel by se vrátit na 2B ( pravidlo ), a až pak vyběhnout, tudíž by 2x měnil směr a přišel by o čas. Když vyběhne běžec na 2B po chycení odpalu v poli, na 3. metu se bez potíží dostane.

Výsledkem je v případě chycení míče obsazená 1B, obsazená 3B, pálkař je out.

V případě nechyceného míče ze vzduchu běžec z 1B pokračuje tryskem na 2B, a popř. usiluje o 3B. Hrozí nucený out na 2. metě.

Běžec na 2B se po odpalu vrátí na 2. metu a vybíhá z mety až tehdy, když se polař dotkne míče, nebo si je běžec na 2B jistý, že míč spadne na zem. Usiluje o 3B a o domácí metu (HP). Výsledkem je v případě nechycení míče obsazená 1B, obsazená 2B či 3B a bod.u)    Běžec na 1B, 2B, odpal do OF – po zemi i do vzduchu  – 2 outy

Běžím na maximum, vybíhám již při průletu míče nad HP, cílem je 3B, event.  HP!


7.     BĚŽEC NA 3. METĚ

Běžec na 3B je velmi cenný, protože je ve skórovací pozici.
Nemá nucený postup!
Sleduje pálkaře!


v)    Běžec na 3B, odpal do IF – po zemi – 0 nebo 1 out

a) Když je odpal blízko domácí mety ( tj. na nadhoz 1, první metař 3 a třetí metař 5 stojí blízko HP ), běžec z 3B vybíhá, PROVOKUJE, a když na něj hrají, vrací se na 3B, aby nebyl vyoutován tečovacím autem. Tím pomáhá pálkaři dostat se na 1B.

b) Když je odpal daleko od domací mety ( tj. na dvojku 4, spojku 6, první metař 3 a třetí metař 5 stojí daleko od HP ), běžec 3B sprintuje domů a slajd na HP.


w) Běžec na 3B, odpal do IF, do vzduchu – 0 nebo 1 out

Běžec na 3B čeká, zda polař míč chytí.

 1. Polař míč chytí – pálkař je out, běžec zůstává na 3B.
 2. Polař míč nechytí – běžec z 3B sprintem na HP, slajd.


x)    Běžec na 3B, odpal do IF – do vzduchu, po zemi – 2 outy

Běžím na maximum, vybíhám již při průletu míče nad HP, cílem je  HP! Není co ztratit!


nebo

y)    Běžec na 3B, odpal do OF – do vzduchu – 0 nebo 1 out

Když je odpal do vzduchu, vrátím se na metu a vybíhám z mety až tehdy, když se polař dotkne míče, či jsem si jistý, že míč spadne na zem. Kdybych se nevrátil a polař luft chytil, musel bych se vrátit na 3B, a až pak vyběhnout, tudíž bych 2x měnil směr, a přišel bych o čas.

Když vyběhnu až po chycení odpalu v poli, na HP se bez potíží dostanu.z)     Běžec na 3B, odpal do OF – po zemi, do vzduchu – 2 outy

Běžím na maximum, vybíhám již při průletu míče nad HP, cílem je HP!

Je-li běžec z 3B poslední bod ve směně, bude se obrana snažit běžce outovat na domácí metě (HP), tj. příhoz na kečra. Proto musí běžec z 3B sprintovat maximální rychlostí a slajdovat. 8.     BĚŽEC NA 2. A 3. METĚ

Chci se dostat na domácí metu a zístat body!

Běžci na 2B, a 3B nemají nucený postup.


aa)                      Běžec na 2B, 3B, odpal do IF – po zemi –  0 nebo 1 nebo 2 outy

Běžím na maximum, vybíhám již při průletu míče nad HP, cílem je 3B, event.  HP!

Hraje se AGRESIVNÍ HRA! Šance vyvolat CHAOS V OBRANĚ a můžou být až 2 body za cenu jednoho outu.

Sprint a slajd! Pokud bude obrana hrát na out na domací metě ( HP ), musí pálkař využít situace, a sprintovat až na 2B.


bb)                     Běžec 2B, 3B, odpal  do OF – do vzduchu – 0 nebo 1 out

Když je odpal do vzduchu, vrátím se na metu a vybíhám z mety až tehdy, když se polař dotkne míče, či jsem si jistý, že míč spadne na zem. Kdybych se nevrátil a polař luft chytil, musel bych se vrátit na metu, a až pak vyběhnout. Tudíž bych 2x měnil směr a přišel bych o čas.

Pokud polař luft chytne, běžec z 3B na HP doběhne. Běžec na 2B v případě odpalu na zadního polaře 7 zváží, zda to na 3B stihne, nemá nucený postup. Jestliže je odpal na 8, 9 sprintuje na 3B, a usiluje o HP.


cc)             Běžec na 2B, 3B, odpal do OF – do vzduchu – 2 outy

Běží všichni na maximum, vybíhám již při průletu míče nad HP, cílem je  HP!


dd)                     Běžec 2B, 3B, odpal do OF – po zemi – 0 nebo 1 nebo 2 out

Běžím na maximum, vybíhám již při průletu míče nad HP, cílem je HP!

Běžím pro body!


9.     BĚŽEC NA 1. MĚTĚ A 3. METĚ

Běžec na 1B má nucený postup a řeší situace dle návodu kap. 4. BĚŽEC NA 1. METĚ

Běžec na 3B nemá nucený postup a řeší situace dle návodu kap. 7. BĚŽEC NA 3. METĚ


You may also like...