Petice za nové baseballové hřiště byla úspěšně ukončena

Mezi 16. únorem a 14. dubnem 2022 probíhala v Opavě petice „Za výstavbu nového sportovního areálu pro softball a baseball na sportovišti u Stříbrného jezera“. Cílem petice bylo podpořit výstavbu nového sportoviště pro pálkovací sporty v Opavě, neboť stávající hřiště Hliník již kapacitně a rozměrově pro mladé softballistky a baseballisty nestačí.

Občané měli možnost připojit své podpisy buďto přímo na petiční archy, nebo mohli hlasovat elektronicky přes Portál veřejné správy. Současně probíhala bohatá diskuse na sociálních sítích.  

Během pouhých 2 měsíců se nasbíralo více než 1250 podpisů, z toho 700 podpisů bylo přímo od občanů města Opavy. Na Facebooku získala petice dalších 1200 laiků.

Tento skvělý výsledek svědčí o stále větší oblíbenosti baseballu a softballu mezi opavskou veřejností. Znovu se přesvědčujeme, že Opavané jsou sportovci tělem i duší, fandí mladým, a jsou otevřeni novým výzvám i méně tradičním sportům.

Všechny podpisy byly řádně odevzdány zástupcům Magistrátu města Opavy. Nyní poběží zákonná lhůta pro zpracování a vyhodnocení petice příslušnými orgány Magistrátu, aby záměr mohl být projednán na zasedání Zastupitelstva města Opavy.

Pevně věříme, že přání občanů bude zástupci města vyslyšeno, a hráčky i hráči SK HIT se dočkají kvalitního zázemí pro trénování i zápasy, aby mohli dál předvádět skvělé sportovní výkony. Město Opava tak opět potvrdí svůj status vyspělé sportovní metropole, která si pestrostí nabídky sportů nezadá ani s mnohem většími krajskými městy. 

Autor: Alexandra Mateřanková

You may also like...