Rookie Coach Clinic 2019

Na přelomu listopadu a prosince se čtyři trenéři SK Hit Opava zúčastnili čtvrtého ročníku trenérské kliniky s názvem Rookie Coach Clinic, která proběhla v útulných prostorách zámku Žamberk.

Klinika začala prezencí a ubytováním účastníků na internátu střední školy služeb, ihned poté následovala večeře, po které proběhlo pásmo přednášek v učebnách.

Dověděli jsme se například, jak trénovat nejmenší děti (7-10 let), doktor Filip Hudeček, jenž se specializuje na nápravu těla při špatných tréninkových návycích, nám dal několik tipů na diagnostiku nejčastějších zranění, která se mohou u dětí objevit. Dále jsme vyslechli Arnošta Nesňala a jeho poutavou přednášku o selském rozumu v baseballu.

Sobotu jsme začali snídaní formou švédského stolu a po krátkém přesunu do tělocvičny nás čekala první série praktických ukázek tréninku. V tomto dopoledním bloku jsme byli seznámeni s různými formami rozcvičení, dále nám byly představeny různé pálkařské a polařské drily.

Následoval přesun na oběd a poté zpět do tělocvičny, kde nás čekalo další pásmo, které započala Martina Hánová přednáškou a ukázkou první pomoci na hřišti. Poté pokračovaly praktické informace a předvedení nácviku polaření. Tato část byla zakončena ukázkou her pro pestrý, nejen baseballový, trénink.

Po večeři nás čekalo další pásmo přednášek, kdy k nám promluvili zástupci rozhodčích ČBA o komunikaci mezi trenéry a rozhodčími. Následně jsme si od dlouholetého trenéra mládeže, Mariána Krásného, vyslechli přednášku s názvem „práce trenéra a vytýčení vzdálených cílů“.

Večer byl zakončen společným posezením, kde se každý mohl zeptat na cokoliv, co ho napadlo (což bylo možné po celou dobu kliniky, avšak s doposud nabytími informacemi z kliniky otázek přibývalo).

V neděli, poslední den kliniky, proběhl poslední blok v tělocvičně, tentokráte ukázka techniky baseballového nadhozu, následována praktickými ukázkami tréninků čtyř trenérů, kdy každý měl na svou tréninkovou jednotku pouze půl hodiny. I přes tento krátký časový interval nám všichni byli s to předat maximum informací ve velmi zábavné formě.

Po přesunu zpět na zámek nás čekalo zakončení kliniky, které proběhlo formou dobročinné tomboly a přidružené dražby. Výtěžek z této akce, jež činil téměř devatenáct tisíc korun českých, bude předán nadaci Baseball Czech, která podporuje talentované hráče že slabších sociálních poměrů.

Následovalo ukončení kliniky a odjezd všech frekventantů i lektorů do jejich domovů.

Za zúčastněné členy opavského Hitu bych rád poděkoval za perfektně zorganizovanou akci, která se celá udála ve velmi přátelské atmosféře.

Věřím, že se nám všem budou informace získané na této klinice hodit, a že je budeme sami dokázat uvést v praxi při trénování.

Za SK Hit Opava, Matouš Novák.

You may also like...