Soutěž v hodu do dálky základních škol okresu Opava 13/9/2019 – Házej jako Bára

Baseballový a softbalový oddíl SK HIT Opava uspořádal 13/9/2019 soutěž v hodu do dálky pro žáky prvních a druhých tříd okresu Opava. Akce probíhala v areálu Hliník v Opavě za podpory magistrátu města Opavy a České baseballové asociace. Hlavním cílem bylo navýšení povědomí o pálkovacích sportech v Opavě a získaní dalších hráčů do dětských kategorií oddílu.  

Soutěže se zúčastnilo 133 žáků 6 základních škol. Vzhledem k velkému počtu dětí byla akce rozdělena na 6 stanovišť, které děti postupně absolvovaly. Sportovní stanoviště byla doplněna nafukovací atrakcí, kde si mohli vyzkoušet basebalové dovednosti odpalování a házení a bufetem, kde dostaly něco k snědku a pití. Po absolvování soutěží proběhly ukázky baseballových dovedností dětí našeho oddílu a pak došlo na vyhlášení výsledků. Každé z dětí dostalo diplom. Nejlepší trojice chlapců a dívek z ročníku 2010, 2011 a 2012 dostali osobní diplom, medaili a děti, které přehodily výkony našich nejlepších hráčů dané věkové kategorie poukázku na 1500Kč. Akce byla součástí Sportovního víkendu města Opavy.

Do soutěže v hodu o putovní pohár se započítávaly výsledky dětí ročníků 2012 a 2013. A jak to dopadlo?

škola body
ZŠ E.Beneše 22
ZŠ Vrchní 21
ZŠ  Malé Hoštice 19
ZŠ Šrámkova 18
ZŠ Slavkov 17
ZŠ B. Němcové 16

Vítězná ZŠ E. Beneše získala putovní pohár pro vítěze.

Akce se vydařila, děti to bavilo a doufáme, že přiláká další děti do našeho oddílu. Baseball a softbal jsou považovány za herní formu atletiky, házíte, odpalujete, sprintujete, chytáte, to vše v kontextu různých možnosti hry v obraně i útoku.    Pro zájemce o baseball (olympijský sport muži) a softbal (olympijský sport ženy) sdělujeme, ze informace o spolku SK HIT Opava jsou k dispozici na www.hitopava.cz.  Přijďte si nezávazně vyzkoušet sport pro všechny děti, které mají chuť se bavit pohybem. Rodiče jsou rovněž vítáni, aktivně je zapojujeme do tréninku.

You may also like...