Opavští žáci se umístili na předních příčkách v soutěži Hodu do dálky

V minulém roce pořádal oddíl SK HIT Opava celostátní Soutěž v hodu do dálky, které se zúčastnili žáci 1. a 2. tříd. V konečném součtu soutěžilo 9 měst a 33 škol a školek, což je úžasné číslo. Kromě dobré nálady byla na hřišti vidět i spousta talentů.

Smyslem této skvělé akce bylo, aby se děti bavily pohybem. Soutěž o ceny dodala dětem motivaci a byly to opět nádherné výkony. Hod je základní nejen atletickou dovedností a každé dítě by mělo umět házet. Jelikož Soutěž v hodu do dálky organizovaly baseballové a softballové kluby, děti dostaly kvalitní edukaci a výkony se posunuly na úplně jinou úroveň.

V Opavě se zrodily dvě velké sportovní hvězdy. Dva žáci ZŠ Tomáše Garrigua ukázali, že slezské děti mají sport v krvi. Nikolas Zbořil se stal celkovým vítězem celé soutěže. Nikolas hodil úžasných 32 metrů a zapsal se do sportovní historie nejen své školy. Tato škola měla ještě jednoho žáka, který se umístil v TOP skupině. Na celkovém pátém místě se umístil Ondrej Dužik, který hodil 30 m.

Ve středu 6. února proběhlo slavnostní předání cen. Nejlepší žáci obdrželi knížku o jednom z nejslavnějších baseballistů, a také kartičky. Nikolas Zbořil ještě obdržel odznak s logem české reprezentace. Předání cen proběhlo ve slavnostním duchu a ke gratulaci se připojil i ředitel školy pan Mgr. Aleš Moravec.

Pevně věříme, že se děti na této akci bavily a doufáme, že náš klub SK HIT Opava bude takových skvělých akcí pořádat více. Tato aktivita může pomoci v rozvoji pálkovacích sportů obecně, ale také přilákat dívky i chlapce do našeho opavského oddílu, které stále nabírá nové členy.

You may also like...